افتخارات مرکز

مرکز تحقیقات نقص ایمنی (RCID) دانشگاه علوم پزشکی تهران از زمان تاسیس در سال  ۱۳۸۹ به عنوان نخستین و تنها مرکز تحقیقاتی  که صرفا در زمینه بیماری های نقص ایمنی ایمنی قعالیت میکند ، موفق به کسب افتخارات و جوایز متعددی در عرصه ملی گردیده  است. همچنین محققان این مرکز، عناوین علمی و جوایز پژوهشی مختلفی را در عرصه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی کسب کرده اند.

جوایز مرکز تحقیقات نقص ایمنی:

 • جشنواره رازی :  کسب  رتبه اول  در بین مرکز تحقیقات با فعالیت کمتر از سه سال در سال ۱۳۹۲
 • جشنواره رازی :  کسب  رتبه اول  در بین مرکز تحقیقات با فعالیت بیشتر از سه سال در سال ۱۳۹۳
 • جشنواره رازی :  کسب  رتبه اول  در بین مرکز تحقیقات با فعالیت بیشتر از سه سال در سال ۱۳۹۴
 • کسب  رتبه چهارم کشوری   در بین مرکز تحقیقات با فعالیت بیشتر از سه سال در سال ۱۳۹۶
 • کسب عنوان برنامه موفق ثبت بیماری‌ها در دومین همایش بین المللی ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت در سال ۱۳۹۷
 • کسب عنوان دانشمند برتر علوم پزشکی کشور و قرار گرفتن نام سه نفر از اعضای هیت علمی مرکز تحقیقات نقص ایمنی در فهرست دانشمندان یک در صد برتر دنیا بر مبنای گزارش نظام رتبه بندی بین المللی ESI

جشنواره رازی:  کسب  رتبه اول  در بین مرکز تحقیقات با فعالیت کمتر از سه سال در سال ۱۳۹۲

جشنواره رازی:  کسب  رتبه اول  در بین مرکز تحقیقات با فعالیت کمتر از سه سال در سال ۱۳۹۲

 

جشنواره رازی:  کسب  رتبه اول  در بین مرکز تحقیقات با فعالیت بیشتر از سه سال در سال ۱۳۹۳

 

جشنواره رازی:  کسب  رتبه اول  در بین مرکز تحقیقات با فعالیت بیشتر از سه سال در سال ۱۳۹۳

 

جشنواره رازی:  کسب  رتبه اول  در بین مرکز تحقیقات با فعالیت بیشتر از سه سال در سال ۱۳۹۴

 

کسب  رتبه چهارم کشوری   در بین مرکز تحقیقات با فعالیت بیشتر از سه سال در سال ۱۳۹۶

 

کسب عنوان برنامه موفق ثبت بیماری‌ها در دومین همایش بین المللی ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت در سال ۱۳۹۷

 

کسب عنوان دانشمند برتر علوم پزشکی کشور و قرار گرفتن نام سه نفر از اعضای هیت علمی مرکز تحقیقات نقص ایمنی در فهرست دانشمندان یک در صد برتر دنیا بر مبنای گزارش نظام رتبه بندی بین المللی ESI

 

جوایز کسب شده توسط دکتر اصغر آقامحمدی

 • جشنواره ابن سینا: کسب جایزه مجری طرح برگزیده تحت عنوان " ثبت کشوری بیماران مبتلا به نقص ایمنی" توسط دکترآقامحمدی و دکتر رضایی در سال  ۱۳۸۲
 • جشنواره ابن سینا: کسب جایزه پژوهشگر برتر بالینی در سال ۱۳۸۸
 • جشنواره رازی: کسب جایزه پژوهشگر رتبه نخست گروه علوم بالینی داخلی در سال ۱۳۸۹  
 • جشنواره پژوهشی وزارت علوم: کسب جایزه پژوهشگر برتر در سال ۱۳۹۰
 • جشنواره فرهنگستان علوم پزشکی (دکتر‌هادوی ): کسب جایزه پژوهشگر برتر در سال ۱۳۹۰
 • جشنواره علامه طباطبائی بنیاد ملی نخبگان " کسب جایزه رتبه نخبگی بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۱
 • جشنواره ابن سینا: کسب جایزه پژوهشگر برتر بالینی در سال ۱۳۹۴  
 • جشنواره پژوهشی ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: انتخاب استاد برگزیده بالینی در سال ۱۳۹۶
 • انجمن علمی کودکان ایران: انتخاب به عنوان  پزشک نمونه در سال ۱۳۹۷

جشنواره ابن سینا: کسب جایزه پژوهشگر برتر بالینی در سال ۱۳۸۸

 

جشنواره رازی: کسب جایزه پژوهشگر رتبه نخست گروه علوم بالینی داخلی در سال ۱۳۸۹

 

جشنواره رازی: کسب جایزه پژوهشگر رتبه نخست گروه علوم بالینی داخلی در سال ۱۳۸۹

 

جشنواره فرهنگستان علوم پزشکی (دکتر‌هادوی ): کسب جایزه پژوهشگر برتر در سال ۱۳۹۰

 

جشنواره فرهنگستان علوم پزشکی (دکتر‌هادوی ) : کسب جایزه پژوهشگر برتر در سال ۱۳۹۰

 

جشنواره علامه طباطبائی بنیاد ملی نخبگان " کسب جایزه رتبه نخبگی بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۱

 

جشنواره علامه طباطبائی بنیاد ملی نخبگان " کسب جایزه رتبه نخبگی بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۱

 

جشنواره ابن سینا : کسب جایزه پژوهشگر برتر بالینی در سال ۱۳۹۴

 

جشنواره پژوهشی ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی : انتخاب استاد برگزیده بالینی در سال ۱۳۹۶

 

جوایز کسب شده توسط دکتر نیما رضایی

 • کسب عنوان دانشجوی نمونه در دوره فوق لیسانس پزشکی ملکولی و ژنتیک دانشگاه شفیلد انگلستان در سال ۱۳۸۶
 • کسب گرانت افتخاری از انجمن بیولوژی سلولی انگلستان در سال ۱۳۸۷
 • کسب جایزه دوره فلوشیپ کوتاه مدت ایمونولوژی و بیماریهای عفونی کودکان در بیمارستان نیوکاسل انگلستان در سال ۱۳۸۷ از انجمن اروپایی نقص ایمنی
 • نویسنده کتاب برگزیده تحت عنوان "تشخیص و درمان بیماری‌های نقص ایمنی" توسط انتشارات Springer در سال ۸۷ در جشنواره ابن سینا توسط دکترآقامحمدی و دکتر رضایی
 • کسب جایزه دانشمند جوان علوم بالینی در سال ۱۳۸۹ در بنیاد پرفسور یلدا
 • کسب جایزه جوان انجمن اروپایی نقص ایمنی در سال ۱۳۸۹
 • کسب گرانت مسافرتی از سازمان انجمنهای بین المللی ایمونولوژی در سال ۱۳۸۹
 • کسب جایزه بهترین سخنرانی در دهمین کنگره بین المللی ایمونولوزی و آلرژی در سال ۱۳۸۹
 • برگزیده جایزه گرانت مسافرتی انجمن ایمونولوژی بالینی در سال ۱۳۹۰
 • برگزیده جایزه گرانت آکادمی ایمونولوژی، آسم و آلرژی آمریکا در سال ۱۳۹۰
 • کسب عنوان یکی از ده دانشمند برتر کشور در یک دهه گذشته (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۱ در جشنواره فرهنگستان علوم پزشکی کشور
 • کسب رتبه سوم بهترین مقاله علوم پایه درسال ۱۳۹۱ در جشنواره فرهنگستان علوم پزشکی کشور
 • کسب جایزه دانشمند جوان در علوم پایه در سال ۹۱ در جشنواره ابن سینا
 • کسب جایزه پژوهشگر نمونه در علوم پایه در جشنواره رازی سال ۱۳۸۴
 • کسب جایزه بین المللی محقق جوان در آکادمی ایمونولوژی، آسم و آلرژی آمریکا در سال ۱۳۹۲
 • کسب جایزه پژوهشگر برتر علوم پایه در جشنواره رازی سال ۱۳۹۲
 • کسب عنوان یکی از ده دانشمند برتر کشور در یک دهه گذشته (۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲) در سال ۱۳۹۳ در جشنواره فرهنگستان علوم پزشکی کشور
 • کسب رتبه دوم مقاله برتر علوم بالینی درسال ۱۳۹۳ در جشنواره فرهنگستان علوم پزشکی کشور
 • کسب جایزه دانشمند جوان اسکوپوس در سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات Elsevier
 • کسب جایزه کتاب برتر سال برای کتاب "Immunology of Aging"  در شانزدهمین جشنواره ابن سینا، سال ۱۳۹۳
 • کسب جایزه کتاب برتر سال برای کتاب ""Cancer Immunology  در هفدهمین جشنواره ابن سینا، سال ۱۳۹۴

 

جوایز کسب شده توسط دکتر حسن ابوالحسنی

 • برگزیده جایزه گرانت کنگره بین المللی ایمونولوژی ICIدر سال ۲۰۱۰
 • برگزیده سیزدهمین جشنواره ابن سینا در قسمت برترین پایان نامه سال ۱۳۹۰
 • برگزیده جایزه گرانت کنگره بین المللی نقص ایمنی اروپا ESID در سال ۲۰۱۲  
 • دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری حرفه ای MD سال ۱۳۹۱
 • برگزیده جشنواره جوان برتر ایرانی در حوزه علم و فن آوری سال ۱۳۹۲
 • برگزیده اولین جشنواره دانشجویی ابن سینا در چهار محور سال ۱۳۹۳
 • دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری تخصصی PhD سال  ۱۳۹۳
 • برگزیده پژوهشگر جوان بیستمین جشنواره رازی سال ۱۳۹۳
 • برگزیده جایزه پژوهشگر برجسته از آکادمی بیماری‌های نقص ایمنی کشور سوئد PIO در سال ۲۰۱۵
 • فارغ التحصیل برگزیده دوره  دکتری تخصصی  پژوهش محور دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۵
 •  فارغ التحصیل برگزیده اولین دوره  دکتری تخصصی  پژوهش محور وزارت بهداشت سال ۱۳۹۵

 

برگزیده سیزدهمین جشنواره ابن سینا در قسمت برترین پایان نامه سال ۱۳۹۰

 

دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری حرفه ای MD سال ۱۳۹۱

 

برگزیده جشنواره جوان برتر ایرانی در حوزه علم و فن آوری سال ۱۳۹۲

 

برگزیده اولین جشنواره دانشجویی ابن سینا در چهار محور سال ۱۳۹۳

 

دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری تخصصی PhD سال  ۱۳۹۳

 

برگزیده پژوهشگر جوان بیستمین جشنواره رازی سال ۱۳۹۳

 

برگزیده جایزه پژوهشگر برجسته از آکادمی بیماری‌های نقص ایمنی کشور سوئد PIO در سال ۲۰۱۵

 

فارغ التحصیل برگزیده دوره  دکتری تخصصی  پژوهش محور دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۵

 فارغ التحصیل برگزیده اولین دوره  دکتری تخصصی  پژوهش محور وزارت بهداشت سال ۱۳۹۵

 

جوایز کسب شده توسط دکتر  رضا یزدانی

 • عضویت بنیاد ملی نخبگان و استعداد برتر در سال ۹۴-۹۵

 

 • برگزیده جایزه گرانت کنگره the 5th European Congress of Immunology ‪(ECI)‬   کشور هلند در سال ۲۰۱۸
 • برگزیده جایزه گرانت کنگره European Advance Course from FOCIS   کشور آلمان در سال ۲۰۱۸
 • برگزیده جایزه گرانت مدرسه بهاره European Society for Immunodeficiencies ‪(ESID)‬  کشور ایتالیا در سال ۲۰۱۷
 • برگزیده جایزه گرانت مدرسه بهاره V International Summer School on Primary Immunodeficiencies (4) کشور روسیه در سال ۲۰۱۹
 • برگزیده جایزه گرانت مدرسه بهاره Asia Pacific Society for Immunodeficiencies ‪(APSID)‬ کشور چین در سال ۲۰۱۸
 • برگزیده جایزه گرانت کنگره the International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies ‪(IPOPI)‬  دبی در سال ۲۰۱۷
 • برگزیده جایزه گرانت مدرسه بهاره Asia Pacific Society for Immunodeficiencies ‪(APSID)‬ کشور هنگ کنگ در سال ۲۰۱۶

 

 

 

 

جوایز کسب شده توسط دکتر غلامرضا عزیزی

 • پژوهشگر منتخب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال ۹۷
 • نویسنده برگزیده سال ۲۰۱۶ مجله آسم، آلرژی و ایمنولوژی ایران
 • دانشجوی برتر هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای نقص ایمنی در سال ۹۵
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال ۹۳

ارتباط با ما

 • نشانی:    تهران - خيابان جمالزاده شمالي، خيابان نصرت شرقي، نرسيده به تقاطع قريب،  پلاك ١٤٢ طبقه ٤ واحد ٧
 • تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۱۲۹۱۸۷
 • رایانامه: info@rcid.tums.ac.ir

درباره مرکز

 این مرکز تنها سازمان در نوع خود در آسیا و خاورمیانه است و عضو انجمن بین المللی بیماران مبتلا به نقص اولیه ایمنی( IPOPI) است.