جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم زهرا حمیدی

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم زهرا حمیدی، د دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی دانشگاه تربیت مدرس که پایان نامه خود را در مرکز تحقیقات نقص ایمنی انجام داده بود، برگزار شد. دراین جلسه اعضای مرکز تحقیقات نقص ایمنی آقای دکتر آقا محمدی به عنوان استاد راهنمای دوم و آقای دکتر یزدانی به عنوان استاد مشاور حضور داشتند. عنوان پایان نامه  " بررسی بیان hsa-mir-125b-5p و فاکتور نسخه برداری IRF4 و BLIMP1 در لنفوسیت های B خون محیطی بیماران مبتلا به CVID بدون نقص ژنی در مقایسه با افراد سالم" بود که مطالعه ای اپی ژنتیک در سلول های B بیماران CVID بدون نقص ژنتیکی شناخته شده بود. این پایان نامه در نهایت با درجه عالی دفاع شد.