اخبار علمی

ایمونوگلوبولین وریدی یا IVIG

ایمونوگلوبولین وریدی یا IVIG (به انگلیسی: Intravenous immunoglobulin)
مکانیسم عمل
ایمونوگلوبین یا IVIG به عنوان یک درمان جایگزین پروتئین پلاسما(IgG)، در بیماران دچار کمبود یا نقص ایمنی...Contact Us

Research Center for Immunodeficiencies

Address: Pediatrics Center of Excellence, Children’s Medical Center Hospital, 62 Qarib St., Keshavarz Blvd., Tehran 14194, Iran

Research Center For immunodeficiency

Research Center For immunodeficiency