کتاب بیماری های نقص سیستم ایمنی با عنوان Inborn Errors of Immunity منتشر شد.

کتاب Inborn Errors of Immunity که توسط انتشارات بین المللی Elsevier در ژانویه ۲۰۲۱ منتشر شده است، حاصل همکاری بیش از ۵۰ پزشک و پژوهشگر سرشناس ایرانی و خارجی از سراسر دنیا در زمینه بیماری های نقص ایمنی می باشد.
این کتاب شامل ۳۹۴ صفحه‌  می باشد که در ۱۱ فصل به نگارش درآمده است. در این کتاب مباحثی چون پاتوژنز، تظاهرات بالینی، یافته های آزمایشگاهی، تشخیص و درمان تمامی بیماری های نقص ایمنی اولیه  که بر اساس آخرین تقسیم بندی IUIS گروه بندی شده اند توضیح داده شده است.

ویژگی منحصر به فرد این کتاب حجم کم کتاب و دربرگیری همه موارد لازم در مورد بیماری های نقص ایمنی اولیه می باشد که می تواند رفرانس مناسبی برای پزشکان عمومی، متخصص کودکان، متخصصین ایمونولوژی بالینی و پایه و همچنین محققان ایمونولوژی باشد.

از ویژگی های برجسته این کتاب، می توان به استفاده از اطلس های رنگی فراوان از تظاهرات بالینی بیماران، و همچنین مکانیسم های ایمونولوژیکی اشاره کرد که به یادگیری مطالب را تسریع می کند.
مشاهده و خرید کتاب:

https://www.elsevier.com/books/inborn-errors-of-immunity/aghamohammadi/9.‎.‎.‎

https://www.amazon.com/Inborn-Errors-Immunity-Practical-Guide/dp/0128210281