دکتر اصغر آقامحمدی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

انا لله و انا الیه راجعون 

ضایعه رحلت دانشمند سختکوش و اندیشمند فرزانه، شادروان دکتر اصغر آقامحمدی، رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نقص ایمنی و استاد ایمونولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جامعه علمی و دانشگاهی کشور را در ماتمی اندوهناک فرو برد.

بدون تردید این واقعه اسفناک، فقدانی جبران ناپذیر برای جامعه دانشگاهی و ضایعه ای عظیم در مجموعه نقص ایمنی کشور به شمار می رود.

این استاد فرهیخته دانشگاه علوم پزشکی تهران، از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به عنوان رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ایفای خدمات ارزنده ای پرداخت.

شادروان دکتر اصغر آقامحمدی درکارنامه علمی و اجرایی خود، معاون درمان جمعیت هلال احمر از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲، رئیس بیمارستان امیرکبیر دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱، معاون پژوهشی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران از شال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۷ را به همراه داشت.

این استاد فرهیخته دانشگاه علوم پزشکی تهران، صبح روز شنبه ۲۴ آبان ماه ۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا به دیدار حق شتافت.