پروژه‌های انجام شده

تاریخ شروع طرح

موقعیت طرح

عنوان فارسی

ردیف

۱۳۹۳/۲۷/۰۷

خاتمه یافته

بررسی میزان آپوپتور و بیان مولکول‌های مسیر پیام دهی پایین دست فسفاتیدیل اینوزیتول ۳ کیناز در سلول‌های B خون محیطی بیماران دچار CVID در مقایسه با افراد سالم

 1.  

۱۳۹۲/۱۲/۱۴

خاتمه یافته

طبقه بندی بیماران مبتلا به CVID با استفاده از میزان KREC و TREC ومقایسه تظاهرات بالینی در هرگروه از بیماران طبقه بندی

 1.  

۱۳۹۲/۱۲/۱۳

خاتمه یافته

طبقه بندی بیماران نقص ایمنی متغیر شایع( CVID ) با استفاده از رده‌های مختلف تکامل سلول B و پاسخ هومورال این بیماران به واکسن پنوموکک

 1.  

۱۳۹۲/۱۲/۱۳

خاتمه یافته

بررسی جامع ارتباط نقایص ایمنی اولیه با عفونت‌های انتروویروسی در ایران

 1.  

۱۳۹۲/۱۲/۱۲

خاتمه یافته

بررسی رابطه بین یافته‌های ایمونولوژیک و تظاهرات بالینی بیماران مبتلا به آتاکسی تلانژکتازی مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان

 1.  

۱۳۹۲/۰۹/۱۶

خاتمه یافته

بررسی مولکولی نقایص ایمنی اولیه در بیماران مبتلا به عفونت‌های انتروویروسی

 1.  

۱۳۹۲/۰۷/۲۱

خاتمه یافته

بررسی تظاهرات خودایمنی در بیماران مبتلا به HIgM Syndrome مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان

 1.  

۱۳۹۲/۰۳/۱۱

خاتمه یافته

بررسی علل ژنی کاندیدیازیس جلدی- مخاطی مزمن در کودکان

 1.  

۱۳۹۱/۰۹/۱۹

خاتمه یافته

: بررسی میزان شیوع ارگانیسم‌های دخیل در عفونت در بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه و تعیین مقاومت‌های میکروبی در این بیماران

 1.  

۱۳۹۱/۰۷/۰۳

خاتمه یافته

بررسی فراوانی استئوپروز و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به انواع کمبودهای اولیه آنتی بادی مراجعه کننده به مرکز طبی اطفال طی سال‌های ۹۱-۹۲

 1.  

۱۳۹۱/۰۶/۲۸

خاتمه یافته

مطالعه مرور منابع نواقص ژنتیکی تکاملی و عملکردی لنفوسیت B

 1.  

۱۳۹۱/۰۶/۲۵

خاتمه یافته

: بررسی فراوانی عفونت با هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به انواع کمبود‌های اولیه آنتی بادی و مقایسه تظاهرات بالینی و پاتولوژیک بیماران

 1.  

۱۳۹۱/۰۳/۲۳

خاتمه یافته

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه

 1.  

۱۳۹۱/۰۳/۲۳

خاتمه یافته

بررسی سطح آگاهی و دانش پزشکان دانشگاههای منتخب کشور در مورد بیماری‌های نقص ایمنی اولیه

 1.  

۱۳۹۱/۰۳/۲۳

خاتمه یافته

مطالعه ی عوارض ایجاد شده و میزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه

 1.  

۱۳۹۱/۰۳/۲۳

خاتمه یافته

بررسی پاسخ‌های ایمنی هومورال در بیماران مبتلابه اسهال مزمن

 1.  

۱۳۹۱/۰۳/۲۳

خاتمه یافته

بررسی عوارض ریوی در مبتلایان به نقص ایمنی اولیه تشخیص داده شده در مرکز طبی کودکان

 1.  

۱۳۹۱/۰۳/۲۰

خاتمه یافته

بررسی مورتالیتی و موربیدیتی بیماران مبتلا به بیماری آگاماگلوبولینمی وابسته به X ( بروتون ) مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان

 1.  

۱۳۹۱/۰۳/۲۰

خاتمه یافته

مطالعه ژن BTK در بیماران با نقص ایمنی اولیه

 1.  

۱۳۹۰/۱۲/۱۴

خاتمه یافته

مطالعه ژن‌های شناخته در بیماران با نقص ایمنی

 1.  

۱۳۹۰/۱۲/۱۴

خاتمه یافته

ارزیابی وضعیت بیماریهای نقص ایمنی اولیه در ایران

 1.  

۱۳۹۰/۰۹/۱۹

خاتمه یافته

بررسی تیتر انتی بادى‌های ضد IgA در بیماران تحت درمان با IVIG

 1.  

۱۳۹۰/۰۹/۱۹

خاتمه یافته

بررسی فراوانی علل عفونی اسهال مزمن در بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان

 1.  

۱۳۹۰/۰۷/۰۶

خاتمه یافته

عنوان طرح: بررسی عملکردواندازه گیری سطح پلاسمایی C1-INH در بیماران مبتلا به آنژیوادمای ارثی

 1.  

۱۳۹۰/۰۷/۰۳

خاتمه یافته

بررسی شیوع کم شنوایی و نا شنوایی در بیماران مبتلا به نقص آنتی بادی اولیه مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان

 1.  

۱۳۹۰/۰۶/۳۱

خاتمه یافته

بررسی علایم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه ارجاع شده به مرکز طبی کودکان

 1.  

۱۳۹۰/۰۳/۰۱

خاتمه یافته

بررسی بیماران بااگزمای شدید براساس پرسشنامه SCORADوNIH scoreوتعیین ارتباط بین فنوتیپ وژنوتیپ در بیماران باسندرم افزایش IgEتشخیص داده شده

 1.  

۱۳۸۹/۱۲/۱۰

خاتمه یافته

مطالعه پاسخ‌های ایمنی و نقایص ژنتیکی در بیماران با سابقه عفونت مکرر

 1.  

۱۳۸۹/۱۲/۱۰

خاتمه یافته

مطالعه مرور منابع نحوه رویکرد به کودکان مبتلا به عفونت‌های مکرر

 1.  

 

 

 

ارتباط با ما

 • نشانی:    تهران انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر محمد قریب، شماره ۵۲، بیمارستان مرکز طبی کودکان، قطب علمی کودکان
 • تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۴۳۸۶۲۲
 • رایانامه: info@rcid.tums.ac.ir

درباره مرکز

 این مرکز تنها سازمان در نوع خود در آسیا و خاورمیانه است و عضو انجمن بین المللی بیماران مبتلا به نقص اولیه ایمنی( IPOPI) است.