مراسم تودیع سرکار خانم مهسا سوهانی

مراسم تودیع سرکار خانم مهسا سوهانی

سرکار خانم مهسا سوهانی، فارغ التحصیل رشته هماتولوژی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران به مدت دو سال طرح انسانی خود را درمرکز تحقیقات نقص ایمنی سپری کردند. در این مدت ایشان بیش از ۶ مقاله طی همکاری با مرکز تحقیقات نقص ایمنی به چاپ رسانده اند.  به مناسبت تقدیر و تشکر از سرکار خانم مهسا سوهانی به پاس زحماتشان، مراسم تودیع در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ با حضورآقای دکتر آقا محمدی،  آقای دکتر یزدانی، پرسنل مرکز تحقیقات نقص ایمنی و دانشجویان مرکز برگزار شد.