رتبه اول بیست و دومین جشنواره رازی توسط مرکز تحقیقات نقص ایمنی در بین مراکز تحقیقاتی بالای سه سال کشور

رتبه اول بیست و دومین جشنواره رازی توسط مرکز تحقیقات نقص ایمنی در بین مراکز تحقیقاتی بالای سه سال کشور

 

مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان از جمله مراکز تحقیقات فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از سه سال فعالیت رسمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده که در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال ۱۳۹۴ مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور، در بین ۱۹۳ مرکز تحقیقات فاقد ردیف مستقل بودجه بالینی با کسب امتیاز ۹۳۱ حائز رتبه اول گردیده است.

بر اساس نتایج ارزشیابی که برطبق شاخص‌های جدید بین المللی انجام شده است، تعداد کل مقالات ثبت شده این مرکز تحقیقات در سه پایگاه استنادی Web of Science،PubMed  و Scopus، در سال ۲۰۱۵ میلادی ۸۱ مقاله بوده که بیش از ۷۶ درصد از این مقالات در پایگاه استنادی Web of Science ایندکس شده است.  براساس پایگاه استنادی Scopus، 33 مقاله از مقالات این مرکز تحقیقات با همکاری محققان خارج از کشور منتشر شده و ۱۵ درصد نیز در ۲۵% برتر مجلات هر رشته (Q1) بر اساس شاخص SJR به چاپ رسیده اند. بر اساس پایگاه استنادی Scopus تعداد استنادات سال ۲۰۱۵ این مرکز تحقیقات بیش از ۵۰۹ مورد و شاخص H index نیز ۱۷ میباشد.