دکتر اصغر آقا محمدی محقق برگزیده رتبه اول کمیته بالینی و سلامت

بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی و مراسم تقدیر از برگزیدگان  در روز ۲۳ دی ماه ۹۸ در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. در این مراسم که با حضور دکتر ستاری معاون علم و فناوری رییس جمهور، دکتر نمکی وزیر بهداشت، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و جمعی از مدیران این حوزه و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران  برگزار شد، از برگزیدگان حقیقی و حقوقی بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تقدیر شد. در این جشنواره، از جناب آقای دکتر اصغر آقامحمدی به عنوان محقق برگزیده رتبه اول گروه علوم بالینی و سلامت تقدیر شد.