حضور مرکز تحقیقات نقص ایمنی در هقدهمین کنفرانس بین المللی ESID بارسلونا

حضور مرکز تحقیقات نقص ایمنی در هقدهمین کنفرانس بین المللی ESID بارسلونا​

Image result for esid 2016 barcelona