جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فرشته سلامی

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فرشته سلامی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد. در این پایان نامه، دکتر آقا محمدی به عنوان استاد راهنمای دوم و دکتر یزدانی به عنوان استاد مشاور فعالیت داشتند. عنوان پایان نامه  " بررسی میزان بیان پروتئین های LRBA و CTLA4 در بیماران مبتلا به CVID با تظاهرات خودایمنی و بدون تظاهرات خود ایمنی در مقایسه با افراد سالم " بود که مطالعه ای برای تشخیص زودرس برخی از بیماران CVID بود. این پایان نامه در نهایت با درجه عالی دفاع شد.