برگزاری نهمین همایش بین المللی نقص ایمنی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

برگزاری هشتمین کنگره بین‌المللی نقص ایمنی در سالن همایش‌های مرکز طبی کودکان 

نهمین کنگره بین‌المللی نقص ایمنی از صبح روزجمعه اول اردیبهشت  تا عصر روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه سال ۹۶،در سالن همایش‌های مرکز طبی کودکان برگزار شد. این کنگره همه ساله از ۲۲ تا ۲۹ آوریل در هفته ای که به نام هفته جهانی نقص ایمنی نامگذاری شده است، برگزار می‌گردد.

 بیماری‌های نقص ایمنی از بیماری‌های ناشناخته هستند،حتی در امریکا و اروپا و میزان آگاهی متخصصان نسبت به آن کم است و لذا آمار بیماران تشخیص داده شده بسیار پایین است. لذا براساس یک تصمیم جهانی این هفته (۲۲ تا ۲۹ آوریل) را هفته جهانی نقص ایمنی نامیدند تا همه کشورها در این هفته درزمینهٔ افزایش آگاهی و حمایت از بیماران فعالیت کنند. در ایران نیز مرکز تحقیقات نقص ایمنی(RCID)همه ساله در این هفته به صورت برگزاری یک کنفرانس بین المللی فعالیت می‌کند. 

                                 

در این کنگره همه متخصصان ایمونولوژی از سرتاسر کشور شرکت داشتند و اساتیدی از سایر کشورها من جمله فرانسه(خانم Anne Puel) در آن ایراد سخنرانی کردند.تم سخنرانی‌ها در این کنگره متفاوت از کنگره‌های سال قبل بود به این صورت که در این دوره سخنرانی‌ها به صورت ارائه یک Approach نسبت به تظاهرات مختلف شایع در بیماری‌های نقص ایمنی ارائه گردیدند.

یکی ازاهداف اصلی این کنگره طراحی و ساماندهی شبکه‌ای بین متخصصان ایمونولوژی سرتاسر کشور است تا با ارتباطاتی که بین این متخصصین ایجاد می‌گردد، از طریق سخنرانی‌ها، مقالات و کتب مختلف، آگاهی پزشکان عمومی را افزایش دهد.همچنین برنامه ریزی برای اینکه در هر استان یک آزمایشگاه خوب دایر شود تا تشخیص بیماران به‌موقع انجام شود و اگر نیاز بود به تهران ارجاع داده شوند.