انتصاب دکتر رضایی به عنوان مدیر برنامه آکادمی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتصاب دکتر رضایی به عنوان مدیر برنامه آکادمی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش ایسنا، در حکم انتصاب دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران به این سمت آمده است: «دانشگاه علوم پزشکی تهران با استعانت از الطاف خداوند متعال و به همت اعضاء محترم هیات علمی و کارکنان صدیق خود در جهت اهداف بین‌المللی سازی قدم‌های بنیادی و مستحکمی برداشته است. سرعت رشد جهانی درحرکت بین‌المللی سازی آموزش عالی خصوصاً در بین کشورهایی که از این منظر درحال‌ توسعه تلقی شوند به‌ گونه‌ای است که علی‌رغم نگرش مثبت و فعالیت چشمگیر واحدهای مختلف دانشگاهی لزوم هم‌افزایی بیشتر و جهش توسعه‌ای برای دستیابی به جایگاه رفیع مرجعیت علمی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

 

اینک در مسیر برنامه بین‌المللی سازی دانشگاه و در جهت تسریع و تقویت حضور در عرصه بین‌المللی برنامه آکادمیک جهانی در حال تدوین است که مسئولیت عرضه برنامه‌های آکادمیک به اساتید و پژوهشگران علاقمند را عهده‌دار بوده و تحقق فرآیند اجرای آن را به‌ طور مستمر پیگیری خواهد کرد.

 

همسو با مسئولیت‌های جاری و نظر به تجارب ارزشمند شما در تعاملات آکادمیک بین‌المللی، جنابعالی را به پیشنهاد معاونت بین‌الملل دانشگاه به‌ عنوان مدیر برنامه آکادمیک جهانی منصوب می‌نمایم.

 

شناسایی پتانسیل‌های آکادمیک موجود در دانشگاه و امکان تعامل بین‌المللی با دانشگاه‌های برجسته جهان با همکاری اساتید محترم و هموارسازی مسیر تعامل و تحقق اهداف فی‌مابین از قبیل برنامه‌های مشترک آموزشی و پژوهشی و تبادل اساتید و دانشجویان از اهم وظایف جنابعالی خواهد بود. این مأموریت در ارتباط با واحدهای ذی‌ربط حوزه معاونت بین‌الملل تحقق‌ یافته و گزارش دوره‌ای پیشرفت آن به معاون بین‌الملل و اینجانب روند اجرایی آن را تقویت خواهد نمود.

 

توفیق جنابعالی را در اجرای این برنامه که گام مهمی در تبادلات بین‌المللی و ارتقاء سطح دانشگاه خواهد بود از خداوند بزرگ خواستارم.»