انتشار ویراست دوم کتاب بیماری‌های نقص ایمنی توسط انتشارات اشپرینگر

انتشار ویراست دوم کتاب بیماری‌های نقص ایمنی توسط انتشارات اشپرینگر

این کتاب تحت ویراست محققین مرکز تحقیقات نقص ایمنی آقایان دکتر آقامحمدی و دکتر نیما رضایی، ریاست و معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات نقص ایمنی جهت استفاده دانشجویان، محققین و متخصصین دوره‌های بالینی و علوم پایه هدایت شده است.

جهت اطلاع از فصول کتاب و نحوه تهیه به آدرس اینترنتی http://www.springer.com/gp/book/9783662529072 مراجعه فرمایید.

Image result for Primary Immunodeficiency Diseases Definition, Diagnosis, and Management